SUČURAJ

Pôvodné rybárske mestečko Sučuraj so zachovalou vidieckou architektúrou s malými obchodíkmi, úzkymi krivolakými uličkami, kamennými domami s malým nádvorím a vztýčenými kostolnými zvonicami. leží na východnom cípe ostrova Hvar, vzdialeného necelých 5 km od dalmatínskeho pobrežia a 75 km od mesta Hvar.